Com’è aspra Venezia: polemiche dopo i verdetti «Italia snobbata»